Za tvůrčí činnost převezme profesor Pavel Štěpánek prestižní ocenění Trebbia

Pavel Štěpánek (zprava) jako průvodce španělského královského páru při jeho první návštěvě v Praze v roce 1987.
Foto: archiv Pavla Štěpánka
Pátek 21. duben 2023, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Pavel Štěpánek, emeritní profesor Filozofické fakulty Univerzity Palackého, významný český historik umění, odborník na dějiny umění a architektury hispánského světa, publicista a překladatel, získal v kategorii tvůrčí činnost mezinárodně významné ocenění Trebbia. Převezme jej na Pražském hradě.

Ve Španělském sále Pražského hradu převezme 18. června mezinárodní ocenění Trebbia emeritní profesor katedry dějin umění Filozofické fakulty UP Pavel Štěpánek. Během prestižní kulturní události jsou Cenou Trebbia každoročně oceněni laureáti z mnoha zemí světa.

„Cena má pro mě velký význam. Je to totiž poprvé, kdy je moje činnost oceněna zevnitř, tedy v kontextu domácího chápání myšlenkového konceptu výtvarných souvislostí, a to i mezinárodních, a v šíři, s níž se podobná uznání nepříliš udělují,“ uvedl Pavel Štěpánek. V zahraničí prožil od roku 1968 do současnosti s přestávkami zhruba osm let a vzpomněl, že kontakty se špičkovými odborníky, z nichž někteří jej znali z návštěv mezinárodních kongresů v tehdejším Československu či soukromých cest, navázal velmi rychle.

„Usnadňovali mi činnost při návštěvě studijních destinací a přiváželi mi nebo i posílali knihy, abych byl informován o stavu dějin umění. Doma, v tehdejším Československu, jsem spíš nacházel ony pověstné klacky pod nohama a odborně víceméně přežíval. Stačí připomenout, že v kariérovém i odborném postupu se tehdy nepočítalo s lidmi, kteří odmítali vstoupit do Komunistické strany Československa,“ dodal laureát ocenění. Pro různé zahraniční časopisy psal v šedesátých letech minulého století díky dočasnému pozvednutí tzv. železné opony, později už pouze se svolením nadřízených nebo ‚načerno‘.

„Učaroval mi jihoevropský svět, Španělsko, Portugalsko a trochu Itálie. V těchto zemích jsem publikoval přednostně, pak také v zámoří, například v Mexiku, Venezuele či Bolívii,“ doplnil k činnosti, která pro něj ve výsledku znamenala jmenování členem-korespondentem pěti akademií (Barcelona, Madrid, Lisabon, Valencie a Sevilla). V letech 1982 a 2012 souhlasil s pozváním a přednášel v Mexiku, Španělsko ocenilo všechny jeho snahy, tedy výstavy, přednáškové pobyty na univerzitách, kde působil jako hostující profesor, časopisecké studie i knižní publikace, tím, že mu udělilo řád Isabely Katolické, a to za osobní přínos ke španělské kultuře. Podobně tomu bylo poté i v Mexiku, jehož prezident mu udělil Řád aztéckého orla.

„Pokud mi bude dopřáno pevného zdraví a jasné hlavy, dočkám se vydání velké monografie o profesoru Akademie výtvarného umění v Praze Karlu Součkovi, jehož tvorbu jsem sledoval. Rukopis je hotový, dokončuje se výběr a zhotovení fotografií,“ uvedl k plánům, jejichž výčet je víc než rozmanitý.

„Mým velkým záměrem je dokončit knihu (nebo knihy) Praha španělská, jejíž náznak jsem představil na stejnojmenné výstavě na Pražském hradě v roce 2009. Také přemýšlím o menší publikaci Morava španělská, i naši univerzitu totiž založili španělští jezuité. Pro studenty bych rád dokončil přehledné dějiny portugalského umění, a to v tom duchu, jak je napsána kniha přednášek Španělské umění od Altamiry po Picassa. Rád bych vydal i výběr článků výtvarné kritiky zaměřené na Latinskou Ameriku pod názvem Umění Eldoráda,“ vypočetl.

Mezinárodní ocenění Trebbia se zrodilo v pražském kostele sv. Rocha, který nechal postavit císař Rudolf II. jako vzdání díků za to, že Prahu obešla morová epidemie. Zasvětil jej francouzskému světci sv. Rochovi. Ten ve 14. století pečoval o nakažené morem, přičemž sám touto chorobou onemocněl. Legenda praví, že se následně uchýlil k italské řece Trebbia, kde se mu zjevil anděl. Dodal mu odvahu a sv. Roch se uzdravil a mohl se vrátit k pomoci nemocným. Podle řeky Trebbie je dnes pojmenována cena, kterou uděluje Nadační fond TREBBIA. Jeho cílem je podporovat kulturní a umělecké aktivity, výstavní projekty uměleckého charakteru a humanitární činnost. Dále uděluje stipendia a podporuje osobnosti v důchodovém věku, které působí v oblasti umění a kultury. Na území České a Slovenské republiky je Galavečer Trebbia prestižní kulturní událostí. Cena se předává ve čtyřech kategoriích. Nositeli tohoto ocenění byli například Václav Havel či dirigent Jiří Bělohlávek, získal jej i historik umění František Dvořák.   

Prof. Pavel Štěpánek (* 1942) je významný český historik umění, odborník na dějiny umění a architektury hispánského světa, publicista a překladatel. V letech 1964–1973 studoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně byl redaktorem španělské sekce ČTK. Od roku 1969 působil jako odborný asistent v Národní galerii a posléze (v letech 1976–1989) jako samostatný odborný pracovník ve Středočeské galerii, kde měl na starosti lobkowiczkou sbírku (dnes navrácenou původním majitelům – Lobkowiczům). Byl redaktorem časopisu Ateliér. Od roku 1991 byl velvyslaneckým radou a chargé d´affaires Československé a poté České republiky ve Venezuele. Přednášel na FF UP v Olomouci a také na FF UK v Praze. Napsal desítky knih a katalogů o hispánském umění a umělcích, Salvadoru Dalím, Pablu Picassovi, Óscaru Domínguezovi, celou řadu publikací o kulturních vztazích mezi Českou republikou a Mexikem, Peru, Španělskem, Portugalskem či Venezuelou. Je členem-korespondentem Královské akademie výtvarného umění v Madridu, Národní akademie výtvarného umění v Lisabonu, čestným členem Americké hispánské společnosti v New Yorku. Získal Řád Isabely Katolické v hodnosti komtura, který mu udělil španělský král, také Řád aztéckého orla, který obdržel od mexického prezidenta.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)