Granty a projekty

Katedra dějin umění FF UP v Olomouci se od počátku své existence neprofiluje pouze jako vzdělávací instituce, ale také jako vědecké pracoviště, které rozvíjí bohatou spolupráci s předními odborníky řady tuzemských a zahraničních výzkumných a vzdělávacích institucí. Členové katedry jsou často hlavními řešiteli významných grantů, popřípadě se na nich podílejí jako spoluřešitelé. Pedagogové katedry jsou také autory řady odborných uměnovědných publikací, které obohacují poznání domácí i zahraniční výtvarné kultury od pravěku po současnost.

 

Grantové projekty řešené na katedře dějin umění FF UP

 

ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment)

Doba trvání: 2018–2022

Hlavní řešitel: Mgr. Gabriela Pokorná

Řešitel za FF UP: PhDr. Eliška Zlatohlávková, Ph.D.

 

Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Typ projektu: NAKI II

Projekt číslo: DG18P02OVV005

Doba trvání: 2018–2022

Hlavní příjemce: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Petr Fidler

Spoluřešitel za UP: Mgr. Pavel Waisser, Ph.D.

 

Reprezentace, styl a tradice. Panovnické dvory v českých a uherských zemích ve 14. století

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Typ projektu: standardní

Projekt číslo: GA18-01279S

Doba trvání: 2018

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní řešitelka: Mgr. Barbora Toth, Ph.D.

 

Artech DSP Technologie pro umění

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002314

Doba trvání: 2017–2022

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

 

Artlab Technologie pro umění LAB

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002307

Doba trvání: 2017–2022

Hlavní řešitel: Mgr. Gabriela Pokorná

 

Za chrám, město a vlast, olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Typ projektu: NAKI II

Projekt číslo:DG16P02M013

Doba trvání: 2016–2019

Hlavní příjemce: Muzeum umění Olomouc

Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Zatloukal

Spoluřešitel za UP: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

 

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Typ projektu: NAKI II

Projekt číslo: DG16P02B003

Doba trvání: 2016–2020

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

 

Ticinští umělci na Moravě

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Typ projektu: postdoktorský

Projekt číslo: P409/12/P302

Doba trvání: 2012–2014

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

 

Simone Gionima, monografie malíře

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Typ projektu: standardní

Projekt číslo: P409/10/0086

Doba trvání: 2010–2011

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

 

Painter Simone Gionima between Ljubljana and Moravia,

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Typ projektu: bilaterální projekt s Akademií věd Slovinska – France Stele Institut, Ljubljana

Doba trvání: 2008–2009

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

 

Cesare Ripa: Iconologia v české edici

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Typ projektu: standardní

Projekt číslo: 408/08/0084

Doba trvání: 2008–2010

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

 

Morava a svět. Umění v otevřeném multikulturním prostoru

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Typ projektu: výzkumný záměr

Projekt číslo: MSM6198959225

Doba trvání: 2007–2013

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

 

Andrea Lanzani (1641–1712)

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Typ projektu: standardní

Projekt číslo: 408/06/0374

Doba trvání: 2006–2008

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

 

 

INTERNÍ GRANTOVÉ PROJEKTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

 

Kulturní dědictví jako inspirace pro budoucnost

Poskytovatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Typ projektu: Interní grantová soutěž

Projekt číslo: IGA_FF_2020_025

Doba trvání: 2020–2021

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

 

Imagines agentes: Umělecká díla mezi formou, obsahem a kontextem

Poskytovatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Typ projektu: Interní grantová soutěž

Projekt číslo: IGA_FF_2019_010

Doba trvání: 2019

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

 

Tvůrce, dílo, objednavatel – dynamický faktor ve výtvarném umění

Poskytovatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Typ projektu: Interní grantová soutěž

Projekt číslo: IGA_FF_2018_016

Doba trvání: 2018

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

 

Výtvarné dílo – jeho struktura, interpretace a prezentace

Poskytovatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Typ projektu: Interní grantová soutěž

Projekt číslo: IGA_FF_2017_004

Doba trvání: 2017

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

 

Umění českých zemí v evropském kontextu

Poskytovatel: Univerzita Palackého v Olomouci

typ projektu: Interní grantová soutěž

projekt číslo: IGA_FF_ 2016_21

doba trvání: 2016–2017

Hlavní řešitel: Mgr. Petr Čehovský, Ph.D.

 

František Viktor Mokrý (1892-1975). Osobnost umělce, organizátora a výtvarného pedagoga v kontextu evropské avantgardy 20. století

Poskytovatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Typ projektu: Interní grant

Projekt číslo: FPVC2016/12

Doba trvání: 2016–2019

Hlavní řešitelka: doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.

 

Od středověku po dnešek – studie o umění v českých zemích

Poskytovatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Typ projektu: Interní grantová soutěž

Projekt číslo: IGA_FF_2015_025

Doba trvání: 2015–2017

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)