Katedra dějin umění

Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí denní bakalářské a navazující magisterské jednooborové a dvouoborové studium teorie a dějin výtvarných umění. Studium obsahuje průpravu v dějinách umění od pravěku po současnost ve všech druzích a oborech umělecké činnosti, od architektury přes sochařství, malířství, kresbu, grafiku a umělecké řemeslo až po design, fotografii a nová média. Olomouckou katedru dlouhodobě profiluje orientace na památkovou péči a v České republice unikátní interdisciplinární zaměření na materiálové průzkumy uměleckých děl, technické dějiny umění a restaurování/konzervování, díky čemuž absolventi mohou snáze najít uplatnění na trhu práce. Vedle tradičně koncipovaných kurzů z dějin umění nabízí olomoucká katedra svým studentům přednáškové kurzy a semináře zaměřené do praxe s cílem připravit specialisty pro státní i soukromou sféru památkové péče v České republice, kteří budou vybaveni rovněž znalostmi s interdisciplinárním přesahem zejména z oblasti průzkumů uměleckých děl,  restaurování/konzervování, přírodních věd, archeologie, tvorby stavebněhistorických průzkumů, právních aspektů památkové ochrany kulturního dědictví ad. Studenty výuka seznámí s tradičními i inovativními uměleckohistorickými metodami. Vědecká příprava na katedře je poskytována interní i kombinovanou formou doktorského studia.

V akademickém roce 2021/2022 se realizuje studium v následujících studijních programech:

 • Bakalářské studium (tříleté)
  • Teorie a dějiny výtvarných umění
   (samostatný nebo jako maior/minor v kombinaci s jiným libovolným oborem na FF UP)
 • Navazující magisterské studium (dvouleté)
  • Teorie a dějiny výtvarných umění 
   (buď samostatný nebo jako maior/minor v kombinaci s jiným libovolným oborem na FF UP)
  • Teorie a dějiny výtvarných umění se specializací na památkovou péči
 • Doktorské studium (čtyřleté)
  • Teorie a dějiny výtvarných umění
  • Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy