Odborné exkurze

Katedra dějin umění pořádá každoročně jednu zahraniční a jednu domácí exkurzi, jež jsou součástí všech na ní uskutečňovaných studijních programů. Přímý kontakt s uměleckými díly od antiky do současnosti a jejich interpretace in situ patří tradičně k nejlepšímu a mezi studenty velmi oblíbenému způsobu studia dějin umění. Exkurzí se účastní současně studenti bakalářského, magisterského i doktorského stupně vždy v doprovodu několika akademických pracovníků. Zahraniční exkurze trvají zpravidla 7–10 dní, domácí obvykle nepřesahují 5 dní. V minulosti jsme navštívili Řím, Florencii, Benátky, Milán, Turín, Mnichov, Výmar, Desavu; jezdíme však se svými studenty rovněž po méně turisticky exponovaných oblastech Toskánska, Lombardie, Ticina, Bavorska, Slezska či Slovenska. Při domácích exkurzích se soustřeďujeme pokaždé na poznání památek jiného regionu naší země. Jezdíme autobusem a co nejekonomičtěji s ohledem na dostupnost pro naše studenty.

 

2020: EXKURZE DO LITOMĚŘIC

2019: EXKURZE DO PRAHY - SUCHARDA, BÍLEK, LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA

2019: EXKURZE DO PRAHY - ZÁMEK TROJA

2019: EXKURZE KARLŠTEJN A EMAUZY

2019: EXKURZE KARLŠTEJN A EMAUZY - program

2014: EXKURZE DO ŘÍMA