U3V

Aktuality

V souvislosti se situací ohledně šíření nákazy COVID-19 vedení UP na základě mimořádného opatření vlády ruší
od 11. 3. 2020 kontaktní výuku, a to do odvolání
. Totéž se týká také kurzů celoživotního vzdělávání UP.

Univerzita třetího věku na KDU FF UP

Katedra dějin umění FF UP podporuje Univerzitu třetího věku (U3V), která patří mezi důležité funkce univerzit. Našim cílem je umožnit posluchačům rozšiřovat si své obzory v oboru dějin umění, dozvídat se nové věci, napomoci generační soudržnosti nebo studovat to, na co nikdy během produktivního věku neměli čas. Připravujeme proto pro zájemce z řad seniorů program „Dějiny výtvarných umění“ se snahou přiblížit posluchačům vybraná umělecká díla, otevřít jim dveře do světa umění, zpestřit či obohatit jejich stávající kulturní život, anebo třeba jen umožnit jim poznat při milých setkáních a exkurzích jiné lidi a navázat nová přátelství.

Anotace programu U3V „Dějiny výtvarných umění“

Dějiny výtvarného umění v kostce

Ve dvousemestrálním kurzu se studenti seznámí s důležitými etapami dějin evropského výtvarného umění, s přihlédnutím rovněž k situaci v českých zemích. Na pozadí historických a kulturních souvislostí budou představeny hlavní tendence proměn výtvarného umění, význačné osobnosti a stěžejní díla. Posluchači tak získají základní orientaci v problematice umělecké tvorby od pozdní antiky až po první polovinu 20. století.

 

Dějiny výtvarného umění – výběrové přednášky a památky Olomouce

Náplní dvousemestrálního kurzu jsou výběrové přednášky, které se zaměřují na specializované problémy oboru dějiny umění. Ať už se jedná o klasickou přednášku, komentovanou procházku, exkurzi či o návštěvu aktuálně probíhající výstavy, cílem je, aby posluchači mohli nahlédnout „pod pokličku“ oboru dějin umění a aby se detailně seznámili s tím, co obnáší práce historiků umění. Posluchači se dozvědí více o uměleckých památkách Olomouce, o výtvarném umění regionu a vybraných lokalitách na Moravě. Absolvování kurzu Dějiny výtvarného umění v kostce je pro posluchače výhodou, nikoliv však podmínkou, vítáni jsou tedy všichni zájemci.

Místo konání přednášek

Katedra dějin umění

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Umělecké centrum UP (Jezuitský konvikt)

Univerzitní 3

779 00 Olomouc

Učebna

Auditorium maximum (v levém traktu konviktu v prvním patře, č. 109)

Čas přednášek

Každý čtvrtek od 9.45 do 11.15 hod.

Zodpovědný organizátor

Mgr. Robert Šrek

srek@vmo.cz

Harmonogram přednášek pro letní semestr 2020/2021 (2. ročník)

Místo konání:     Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Univerzitní 3, učebna Auditorium maximum / u komentovaných prohlídek uvedeno u jednotlivých přednášek

Doba konání:     uvedeno u jednotlivých přednášek 

 
1. 9. 2021 Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Komentovaná prohlídka (doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D), od 9:45 do 11:15, sraz před bazilikou
2. 9. 2021 Kaple Božího Těla v Olomouci. Komentovaná prohlídka (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.), od 13:00 do 14:30, sraz před kaplí
7. 9. 2021 Drahocenná paměť. Evropské sběratelství a sběratelé 17. století (Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D.), od 9:45 do 11:15
8. 9. 2021 Marcel Duchamp: od pisoáru k peepshow (doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.), od 9:45 do 11:15
9. 9. 2021 Jezuitský kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci. Komentovaná prohlídka (Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.), od 9:45 do 11:15, sraz před kostelem
14. 9. 2021 Josef Mánes (1820–1871) (Mgr. Robert Šrek), od 9:45 do 11:15
15. 9. 2021

Umění na dvoře Rudolfa II. (PhDr. Eliška Zlatohlávková, Ph.D.), od 9:45 do 11:15

Harmonogram přednášek pro letní semestr 2020/2021 (1. ročník)

Místo konání:     Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Univerzitní 3, učebna Auditorium maximum

Doba konání:     od 10:00 do 11.30; od 13:00 do 14:30

30. 8.  2021 Manýrismus a umění na dvoře Rudolfa II. (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
30. 8. 2021 Barokní Řím, barokní Evropa (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
31. 8. 2021 Zlatý věk nizozemské malby (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
31. 8. 2021 Umění 17. a 18. století v českých zemích (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
1. 9. 2021 Klasicismus a romantismus ve výtvarném umění (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
1. 9. 2021 Cesta k modernímu umění (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
1.9. 2021

Umělecké směry počátku 20. století (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)

Harmonogram přednášek pro zimní semestr 2020/2021 (2. ročník) - náhradní termíny

 
3. 6. 2021 Olomoucká architektura 19. století. Komentovaná vycházka. (Mgr. Robert Šrek) od 9:4511:15 hod., sraz na nádvoří Konviktu UP
11. 6. 2021 Poválečná bytová výstavba v Olomouci na příkladu urbanistického a architektonického řešení tř. Kosmonautů. Komentovaná vycházka (Mgr. Martina Mertová) od 9:4511:15 hod., sraz naproti vlakovému nádraží u hotelu Clarion
15. 6. 2021

Maškarády a komedie. Dvorské slavnosti a festivity ve střední Evropě 17. století (Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D.) od 9:4511:15 hod.

16. 6. 2021 Hej-čin! Komentovaná prohlídka (Mgr. Martina Mertová) od 1415:30 hod., sraz Tomkova 40 naproti gymnáziu Hejčín
24. 6. 2021 Kaple Božského Srdce Páně ve FNOL (Mgr. Šárka Belšíková) od 9:4511:15 hod.
1. 7. 2021 Nejstarší pohlednice Olomouce (1894–1905) (Mgr. Hana Jakůbková) od 9:4511:15 hod.

Harmonogram přednášek pro zimní semestr 2020/2021 (1. ročník) - náhradní termíny

 
4. 6. 2021 Opat Suger, Saint Denis a „zrození“ gotické architektury (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.) od 1011:30 hod.
4. 6. 2021 Umění doby Lucemburků v českých zemích (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.) od 1314:30 hod.
11. 6. 2021 Masaccio, Donatello a Brunelleschi – „průkopníci“ renesance (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.) od 1011:30 hod.
11. 6. 2021 Velcí umělci cinquecenta (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.) od 1314:30 hod.
18. 6. 2021

Podzim středověku (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.) od 1011:30 hod.

Harmonogram přednášek pro zimní semestr 2020/2021 (2. ročník)

 
1. 10. 2020  Po stopách renesanční Olomouce. Komentovaná vycházka (doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D)
15. 10. 2020 Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Komentovaná prohlídka (doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D)
29. 10. 2020 Poválečná bytová výstavba v Olomouci na příkladu urbanistického a architektonického řešení tř. Kosmonautů. Komentovaná vycházka (Mgr. Martina Mertová)
12. 11. 2020 Maškarády a komedie. Dvorské slavnosti a festivity ve střední Evropě 17. století (Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D.)
26. 11. 2020 O městě, krajině a umění / Olomouc 1918-1989. Komentovaná prohlídka výstavy (Mgr. Martina Mertová, Mgr. Šárka Belšíková)
10. 12. 2020 Nejstarší pohlednice Olomouce (1894–1905) (Mgr. Hana Jakůbková)
17. 12. 2020

Drahocenná paměť. Evropské sběratelství a sběratelé 17. století (Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D.)

Harmonogram přednášek pro zimní semestr 2020/2021 (1. ročník)

 
24. 9.  2020 Ravenna a dvůr Karla Velikého – dvě kulturní a umělecká centra mezi antikou a středověkem (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
8. 10. 2020 Cesta za hrobem sv. Jakuba (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
22. 10. 2020 Opat Suger, Saint Denis a „zrození“ gotické architektury (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
5. 11. 2020 Umění doby Lucemburků v českých zemích (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
19. 11. 2020 Masaccio, Donatello a Brunelleschi – „průkopníci“ renesance (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
3. 12. 2020 Velcí umělci cinquecenta (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
17. 12. 2020

Podzim středověku (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)

Harmonogram přednášek pro letní semestr 2019/2020 (2. ročník)

 
20. 2. 2020 Malířky ve středověkých klášterech (PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.)
5. 3. 2020 Stanislav Sucharda 18661916. Tvůrčí proces (PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.)
19. 3. 2020 Kaple Božího Těla v Olomouci. Komentovaná prohlídka (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
2. 4. 2020 Kapitoly z dějin lázeňské architektury na Moravě a ve Slezsku (Mgr. Robert Šrek)
16. 4. 2020 Marcel Duchamp: od pisoáru k peepshow (doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.)
30. 4. 2020 Olomoucká architektura 19. století. Komentovaná vycházka (Mgr. Robert Šrek)
14. 5. 2020

Jezuitský kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci. Komentovaná prohlídka (Mgr. Jana Macháčková)

Harmonogram přednášek pro zimní semestr 2019/2020 (1. ročník)

26. 9.  2019Ravenna a dvůr Karla Velikého - dvě kulturní a umělecká centra mezi antickou a středověkem (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
10. 10. 2019Cesta za hrobem sv. Jakuba (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
24. 10. 2019Opat Suger, Saint Denis a "zrození" gotické architektury (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
7. 11. 2019Umění doby Lucemburků v českých zemích (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
21. 11. 2019Masaccio, Donatello a Brunelleschi - "průkopníci" renesance (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
5. 12. 2019Velcí umělci cinquecenta (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)
19. 12. 2019

Podzim středověku (Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.)

Harmonogram přednášek pro zimní semestr 2019/2020 (2. ročník)

3. 10. 2019Nejstarší pohlednice Olomouce (1894-1905). Komentovaná prohlídka výstavy (Mgr. Hana Jakůbková)
17. 10. 2019Poválečná bytová výstavba v Olomouci na příkladu urbanistického a architektonického řešení tř. Kosmonautů. Komentovaná prohlídka (Mgr. Martina Mertová)
30. 10. 2019Výzdoba knihovny Klášterního Hradiska. Komentovaná prohlídka (doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D., pozor: výjimečně se koná ve středu! sraz před Klášterním Hradiskem)
14. 11. 2019Po stopách renesanční Olomouce. Komentovaná prohlídka (doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.)
28. 11. 2019Maškarády a komedie. Dvorské slavnosti a festivity ve střední Evropě 17. století (Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D.)
12. 12. 2019Olomoucký orloj. Komentovaná prohlídka výstavy (Mgr. Radim Himmler)
19. 12. 2019

Drahocenná paměť. Evropské sběratelství a sběratelé 17. století (Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D.)

Harmonogram přednášek pro letní semestr 2018/2019 (1. ročník)

14. 2. 2019
Manýrismus a umění na dvoře Rudolfa II.
Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.

28. 2. 2019
Barokní Řím, barokní Evropa
Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.

14. 3. 2019
Zlatý věk nizozemské malby
Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.

28. 3. 2019
Umění 17. a 18. století v českých zemích
Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.

11. 4. 2019
Klasicismus a romantismus ve výtvarném umění
Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.

25. 4. 2019
Cesta k modernímu umění
Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.

9. 5. 2019
Umělecké směry počátku 20. století
Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.

Harmonogram přednášek pro letní semestr 2018/2019 (2. ročník)

21. 2. 2019
Období Františka Josefa I. ve světle muzejních sbírek
Mgr. Lucie Janusová 

7. 3. 2019
Krajina jako text štětcem
Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D.

21. 3. 2019
Lutherovy portréty
Mgr. Jiří Černý, Ph.D.

4. 4. 2019
Madona z Opočna Andrey delSarto
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

18. 4. 2019
Slavnostní kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera. Restaurování a uměleckohistorický průzkum památky
PhDr. Simona Jemelková

2. 5. 2019
Kapitoly z dějin lázeňské architektury na Moravě a ve Slezsku
Mgr. Robert Šrek

16. 5. 2019
Vliv orientu na evropskou módu od konce 16. do začátku 20. století
Mgr. Lenka Vaňková, Ph.D.