Katedra dějin umění

Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí denní bakalářské a navazující magisterské jednooborové a dvouoborové studium teorie a dějin výtvarných umění. Studium obsahuje průpravu v dějinách umění od pravěku po současnost ve všech druzích a oborech umělecké činnosti, od architektury přes sochařství, malířství, kresbu, grafiku a umělecké řemeslo až po design, fotografii a nová média. Olomouckou katedru profiluje orientace na památkovou péči, historickou archeologii a muzeologii umění. Studenty výuka seznámí s tradičními i inovativními uměleckohistorickými metodami. Vědecká příprava na katedře je poskytována interní i kombinovanou formou doktorského studia.

V akademickém roce 2020/2021 se realizuje studium v následujících studijních programech:

 • Bakalářské studium (tříleté)
  • Teorie a dějiny výtvarných umění
   (samostatný nebo jako maior/minor v kombinaci s jiným libovolným oborem na FF UP)
 • Navazující magisterské studium (dvouleté)
  • Teorie a dějiny výtvarných umění 
   (buď samostatný nebo jako maior/minor v kombinaci s jiným libovolným oborem na FF UP)
 • Doktorské studium (čtyřleté)
  • Teorie a dějiny výtvarných umění
  • Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy