Katedra dějin umění

Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí denní bakalářské a navazující magisterské jednooborové a dvouoborové studium teorie a dějin výtvarných umění. Studium obsahuje průpravu v dějinách umění od pravěku po současnost ve všech druzích a oborech umělecké činnosti, od architektury přes sochařství, malířství, kresbu, grafiku a umělecké řemeslo až po design, fotografii a nová média. Speciální důraz je kladen na dějiny křesťanského i profánního umění. Olomouckou katedru dlouhodobě profiluje orientace na památkovou péči a v České republice unikátní interdisciplinární zaměření na materiálové průzkumy uměleckých děl, technické dějiny umění a restaurování/konzervování, díky čemuž absolventi mohou snáze najít uplatnění na trhu práce. Vedle tradičně koncipovaných kurzů z dějin umění nabízí olomoucká katedra svým studentům přednáškové kurzy a semináře zaměřené do praxe s cílem připravit specialisty pro státní, církevní i soukromou sféru památkové péče v České republice, kteří budou vybaveni rovněž znalostmi s interdisciplinárním přesahem zejména z oblasti průzkumů uměleckých děl, restaurování/konzervování, přírodních věd, archeologie, tvorby stavebněhistorických průzkumů, právních aspektů památkové ochrany kulturního dědictví ad. Studenty výuka seznámí s tradičními i inovativními uměleckohistorickými metodami. Vědecká příprava na katedře je poskytována interní i kombinovanou formou doktorského studia.

Pro studium s nástupem v září 2024 bude možné podávat přihlášky v následujících studijních programech:

 • Bakalářské studium (tříleté)
  • Teorie a dějiny výtvarných umění
   (tradičný studijní program samostatný nebo jako maior/minor v kombinaci s jiným libovolným oborem na FF UP)
  • Dějiny umění a památková péče (profesně zaměřený studijní program s praxí v rozsahu 12 týdnů)
 • Navazující magisterské studium (dvouleté)
  • Teorie a dějiny výtvarných umění 
   (buď samostatný nebo jako maior/minor v kombinaci s jiným libovolným oborem na FF UP)
  • Teorie a dějiny výtvarných umění se specializací na památkovou péči
 • Doktorské studium (čtyřleté)
  • Teorie a dějiny výtvarných umění
  • Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)