Publikace

2022

Název publikace

Týnský kostel a architektura poděbradské doby

Autoři

Jana Pařízková Čevonová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2022

Nakladatel

Vydavatelství Univerzity Palackého

Počet stran

304

Knihu je možné zakoupit zde


Název publikace

František Viktor Mokrý 1892–1975. Osobnost umělce, organizátora a pedagoga v kontextu evropské avantgardy 20.století

Autoři

Alena Kavčáková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2022

Nakladatel

Vydavatelství Univerzity Palackého

Počet stran

364

Knihu je možné zakoupit zde

2021

Název publikace

Libro delli Dinari. Viaggi e affari di Giovanni Domenico Lucchese, mastro stuccatore da Melide all’Europa 1648–1670

Autoři

Jana Zapletalová – Marino Viganò

Místo vydání

Bellinzona, Švýcarsko

Rok vydání

2021

Nakladatel

SalvioniEdizioni

Počet stran

368

Knihu je možné zakoupit zde

2020

Název publikace

Óscar Domínguez en Checoslovaquia /v Českolovensku/ 1946–1949

Autoři

Pavel Štěpánek – Isidro Hernández Gutiérrez (editoři)

Místo vydání

Tenerife

Rok vydání

2020

Počet stran

304

Knihu je možné v elektronické podobě stáhnout zde.


Název publikace

Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže

Autoři

Pavol Černý

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2020

Nakladatel

Filozofická fakulta UP Olomouc

Počet stran

1110

Anotace

Dvousvazková publikace poprvé uceleně představuje středověké iluminované rukopisy přechovávané v různých institucích v Olomouci a Kroměříži (zejména v arcibiskupské knihovně v zámku v Kroměříži, dále pak v Zemském archivu, Okresním archivu, Vědecké knihovně a Vlastivědném muzeu v Olomouci). Převážná většina iluminovaných rukopisů byla získána a shromážděna zásluhou olomouckých biskupů a arcibiskupů. Publikace přináší vědecké zpracování celkově 236 katalogových položek, představujících iluminované rukopisy vzniklé v časovém rozmezí zhruba od konce 9. do první poloviny 16. století a svou proveniencí zastoupených především z českých zemí, dále z okolních oblastí dnešního Rakouska a Německa, Francie nebo Itálie. První svazek poskytuje texty, druhý svazek obrazové přílohy.

Two-volume publication presents for the first time medieval illuminated manuscripts, located in several institutions in Olomouc and Kroměříž (especially in archiepiscopal library in the chateau Kroměříž, further also in Provincial Archive, Research Library, District Archive and Regional Museum in Olomouc). The major part of illuminated manuscripts was obtained and collected by the bishops and archbishops of Olomouc. The publication includes scientific elaboration in all of 236 catalogue entries, presenting illuminated manuscripts executed between late 9th century and first half of 16th century. These manuscripts were executed mainly in the Czech Lands, some of them were executed in the regions of contemporary Austria, Germany, France or Italy. First volume includes text, second volume includes pictorial attachments.

2019

Název publikace

Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century

Autoři

Pavel Štěpánek

Místo vydání

Prague

Rok vydání

2019

Nakladatel

National Gallery in Prague

Počet stran

148

Anotace

Soupisový katalog poprvé kompletně bude prezentovat fond starého španělského umění 13. -19. století ze sbírek Národní galerie v Praze. Výsledky dlouhodobé badatelské práce autora jsou konečně přístupné odborné veřejnosti.

This comprehensive catalogues marks the first time that the old Spanish art from the thirteenth to the nineteenth centuries which is contained in the National Gallery in Prague’s collections will be presented in its entirety. The results from the author’s long-term research will finally be made available to the scholarly public.


Název publikace

Komunikační síť biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695)

Autoři

Zuzana Orálková – Soňa Topičová – Kryštof Kouřil (editoři)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

344

Knihu je možné v elektronické podobě stáhnout zde.

Anotace

Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) patří bezpochyby mezi nejvýznamnější a nejvýraznější osobnosti moravského baroka. O jeho stavitelské činnosti, mecenášství, sběratelství umění i o jeho roli v obnově a rekatolizaci třicetiletou válkou zničené diecéze byly napsány stovky stran odborných studií a publikací nejrůznějšího tematického zaměření a metodologického ukotvení, zabývajících se z velké části biskupovými uměleckými a stavitelskými aktivitami, mecenátem, hudebním životem na jeho dvoře, rezidenční sítí, biskupskou knihovnou, mincovnictvím, ale nověji též například správou diecéze a dominia v době jeho episkopátu, analýzou pohřebních kázaní nad zesnulým biskupem, agentskou a komunikační sítí, hmotnou kulturou a uměleckým řemeslem.


Název publikace

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695). Olomoucký biskup a kníže střední Evropy

Autoři

Ondřej Jakubec (editor)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Nakladatel

Muzeum umění Olomouc

Počet stran

396


Název publikace

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695). Místa biskupovy paměti

Autoři

Rostislav Švácha – Martina Potůčková – Jiří Kroupa (editoři)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Nakladatel

Muzeum umění Olomouc

Počet stran

531


Název publikace

Katalog Nr.: Grosses Siegel (Sigilum maius) der Stadt Olmütz; Sekretsiegel (sigillum secretum) der Stadt Olmütz; Grosses Siegel (sigilium maius) der Stadt Olmütz; Zeremonienaxt eines Richters

Autoři

Ondřej Jakubec – Andrea Jakubcová

Místo vydání

Dresden

Rok vydání

2019

Nakladatel

Sandstain Verlag

Počet stran

396–400

kapitola v knize: Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht

2018

Název publikace

Fotograf Adolf Rossi / Photographer Adolf Rossi

Autoři

Lukáš Bártl

Místo vydání

Brno – Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

B P Publishing – Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

123


Název publikace

Všední den v české fotografii 50. a 60. let

Autoři

Lukáš Bártl

Místo vydání

Řevnice – Cheb

Rok vydání

2018

Nakladatel

Arbor vitae – Galerie výtvarného umění v Chebu

Počet stran

191


Název publikace

Epitaphs in the Moravian Royal Cities Around 1600 and their Confessional Imagination

Autoři

Ondřej Jakubec

Místo vydání

New York – London

Rok vydání

2018

Nakladatel

Lexington Books

Počet stran

251–278

kapitola v knize: Faces of Community in Central European Towns


Název publikace

Obras sobre papel de artistas españoles de la escuela de París procedente de la colección de Ota Janeček

Autoři

Pavel Štěpánek

Místo vydání

Madrid

Rok vydání

2018

Nakladatel

Alcalá Subastas

Počet stran

48


Název publikace

Španělské umění od Altamiry po Picassa

Autoři

Pavel Štěpánek

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2018

Nakladatel

Karolinum

Počet stran

262


Název publikace

Picasso v Praze

Autoři

Pavel Štěpánek

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2018

Nakladatel

Knižní klub

Počet stran

157


Název publikace

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů

Autoři

Pavel Štěpánek

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2018

Nakladatel

Karolinum

Počet stran

282


Název publikace

Jaké ideje jsou za formami? Antologie euroamerického architektonického myšlení 1936–2011.

Autoři

Rostislav Švácha – Milena Sršňová – Jana Tichá (editoři)

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2018

Nakladatel

Zlatý řez

Počet stran

707


Název publikace

Una nuova proposta per Michele Desubleo: il dipinto Giuseppe e la moglie di Putifarre di Častolovice

Autoři

Jana Zapletalová

Rok vydání

2018

Počet stran

133–142

článek v periodiku: Bollettino d’Arte XXXIX–XL, 2018 (luglio – dicembre)


Název publikace

Luigi Garzi e la Moravia. Un nobile dell’Europa centrale alla ricerca del miglior pittore romano

Autoři

Jana Zapletalová

Místo vydání

Roma

Rok vydání

2018

Nakladatel

Officina libraria

Počet stran

253–261, 303

kapitolav v knize: Luigi Garzi (1638–1721), pittore romano

2017

Název publikace

Iren Stehli – Krejčí Sláma

Autoři

Lukáš Bártl

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2017

Nakladatel

Galerie Valchařská

Počet stran

82

Anotace

Kniha švýcarské autorky Iren Stehli Krejčí Sláma, vydaná Galerií Valchařská v roce 2017, představuje jeden z nejkrásnějších dokumentárních souborů pořízených v normalizačním Československu. Stehli zaznamenávala pět let život svérázného žižkovského krejčího a vytvořila tak nejen laskavou fotografickou výpověď, ale též obrazovou paralelu svobodného života v nesvobodné totalitní společnosti. Vydaná kniha je výjimečná také způsobem provedení, téměř stoprocentně kopírujícím původní maketu knihy, jež vznikla na počátku osmdesátých let, a respektuje tak dobové přemýšlení nad prezentací fotografií. Knihu doplňují texty historika fotografie Lukáše Bártla a rozhovor s autorkou.


Název publikace

Věda a umění: Sborník z 5. sjezdu historiků umění

Autoři

Rostislav Švácha – Sabina Soušková – Anna Šubrtová

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2017

Nakladatel

Ústav dějin umění AV ČR

Počet stran

283

Anotace

Sborník příspěvků Věda a umění vychází jako v pořadí již pátá publikace shrnující příspěvky celostátní konference historiků a historiček umění pod záštitou Uměleckohistorické společnosti. Čtenáři nabízí, až na několik výjimek, statě všech zúčastněných autorů posledního sjezdu, který se uskutečnil 16.–18. září 2015 na půdě olomoucké Katedry dějin umění. Celkem pět tematických bloků, I. Dějiny umění jako věda, „ne-věda“ a „pseudověda“; II. Dějiny umění a vědy o mysli dnes; III. Vědecké objevy a staré umění; IV. Dějiny umění a tajné vědy; V. Umělecký výzkum, ukazuje, jak jednotliví účastníci sjezdu uchopují složitě definovatelný vztah mezi uměním a vědou. Sborník čítá celkem čtyřiadvacet vědeckých příspěvků, včetně úvodních statí vedoucích sekcí, které přibližují koncepci a hlavní teoretickou bázi zařazených textů. Cílem publikace není odpovědět na všechny vznesené otázky, ale naopak otevřít nový prostor pro celospolečenskou diskuzi o pozici věd o umění na poli vědeckého bádání jako takového.
Autoři: Matthew Rampley, Rostislav Švácha, Jindřich Vybíral, Milena Bartlová, Jakub Stejskal, Marie Rakušanová, Tomáš Winter, Tomáš Pospiszyl, Karel Císař ad.


Název publikace

Los trinitarios en Praga y su iglesia de Santísima Trinidad

Autoři

Pavel Štěpánek

Místo vydání

Salamanca

Rok vydání

2017

Nakladatel

Secretariado Trinitario

Počet stran

65–86

kapitola v knize: Trinitarium

2016

Název publikace

StArt

Autoři

Rostislav Švácha

Místo vydání

Řevnice

Rok vydání

2016

Nakladatel

Arbor vitae

Počet stran

320

Anotace

Umělecká díla se sportovní tematikou nemusí být jen součástí obrazových dějin sportu, ale mohou přinášet i svědectví o životě společnosti a člověka. Kniha StArt představuje v pěti kapitolách, doplněných kratšími příspěvky, sport v předních dílech světového i českého umění. Nejdříve jako noblesní zábavu, se zaměřením na staré aristokratické sporty 16. až 18. století. Estetickými a erotickými aspekty obnovy řeckého ideálu atletického těla, jak se projevovaly v občanských hnutích tělesné výchovy v 19. století, se zabývá text Sport jako šlechtitel těla. Další kapitola sleduje proměny zobrazování sportovních námětů v umění modernismu a avantgardy a sport jako výraz modernosti v prostředí metropole. Kniha připomíná také kontroverzní roli sportu jako politického nástroje v ideologiích 20. století. Poslední kapitola prezentuje díla, v nichž sportovní téma vyjadřuje stav a úděl člověka v moderním světě a sport je tak chápán jako metafora existence. Srovnávací zahraniční obrazový materiál umožňuje postihnout fenomén sportu a jeho zobrazení ve výtvarném umění komplexně, proto takto koncipovaná kniha – připravená týmem historiků umění z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, Karlovy univerzity, Národní galerie v Praze a Národního muzea – nemá v rámci světa obdobu. Vychází ve spolupráci s Českým olympijským výborem odděleně v české a anglické verzi.


Název publikace

Imrich Veber – Mejdan podle plánu

Autoři

Lukáš Bártl

Místo vydání

Opava/Brno

Rok vydání

2016

Nakladatel

self publishing/Galerie Valchařská

Počet stran

320

Anotace

Před osmi lety začal mladý dokumentární fotograf Imrich Veber intenzivně zaznamenávat prostředí opavského Mariana, zařízení poskytujícího sociální služby klientům s mentálním či vícenásobným postižením. Celá instituce tou dobou zároveň procházela (a dodnes prochází) transformací a proměnou koncepce sociální péče, která se pak stala ústředním tématem Veberova souboru. Vznikl tak v rámci České republiky jeden z nejzajímavějších dokumentárních cyklů posledních dvaceti let, jehož vyvrcholením je publikace Mejdan podle plánu.

2015

Název publikace

Umění v prostoru, prostor v umění. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy č. 310/2015, suplementum

Autoři

Jana Macháčková – Michaela Pavelková Rýdlová – Sabina Soušková (eds.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

185

Anotace

Zvláštní číslo Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci – Umění v prostoru / Prostor v umění se zabývá možnostmi rozvoje „jazyka“ dějin umění. Obsahuje odborné články studentů doktorských studijních programů v České republice i v zahraničí. Zvláště se jedná o badatele v oblasti dějin umění a příbuzných kulturněhistorických oborů. Suplementum sestává z třiadvaceti článků, které tematicky propojuje pojem „prostor“. Vzhledem k tomu jsou studie řazeny podle převažující výkladové linie, v níž autoři prostor interpretovali, do následujících bloků – Vizualizace prostoru, Symbol v prostoru, Objekt manipuluje veřejným prostorem, Identita objektu v prostoru a Gesto v prostoru.


Název publikace

Mecenáši Josefa Mánesa – portugalský rod Silva Tarouca – a jeho vliv na českou kulturu

Autoři

Pavel Štěpánek

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

230

Anotace

Bez portugalského rodu Silva Tarouca bychom neměli Josefa Mánesa. Kniha sleduje několik generací Silva Tarouců; největší pozornost je věnována jejich pobytu v Čechách pod Kosířem u Olomouce. Sem často zvali Josefa Mánesa, zadávali mu objednávky (zejména na podobizny) a vytvářeli bohaté společenské zázemí. V jejich zámku strávil Mánes nejšťastnější tvůrčí období, přebohaté na myšlenky a realizace. Haná znamenala pro něj hned několik pocitových světů. Odtud podnikal cesty po Moravě i do ciziny, aby studoval lidové typy a folklor. Bezmeznou důvěru v Mánesův talent projevil zejména kněz P. Bedřich Silva Tarouca, který svého dávného přítele vedl k českému vlastenectví. Významná je i Mánesova činnost pro druhou větev Silva Tarouca-Unwerth v Pohledu u Havlíčkova Brodu, kde vznikly práce patřící k tomu nejlepšímu, co z jeho ruky vzešlo. Kniha čerpá zejména z dochované korespondence. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny životopisné portréty významných členů rodu Silva Tarouca, kteří svým působením ovlivnili nejen Josefa Mánesa osobně, ale obohatili konkrétně i českou společnost, např. zřízením botanického parku v Průhonicích u Prahy.


Název publikace

Miloš Budík

Autoři

Lukáš Bártl

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2015

Nakladatel

Galerie Pecka

Počet stran

96

Anotace

Monografie představuje výběr z díla předního českého fotografa Miloše Budíka. Ten vstoupil do fotografického dění v průběhu první poloviny padesátých let a rychle se etabloval mezi nejvýraznější autory takzvané poezie všedního dne. Momentní fotografie jej provázela ještě celé následující desetiletí, kdy se stal členem výrazné brněnské umělecké skupiny VOX. Kniha se snaží představit nejen tuto polohu práce Miloše Budíka, ale v náznaku ukázat také jeho reklamní a krajinářskou fotografii. Součástí publikace, vydané u příležitosti autorových osmdesátých narozenin, je také rozsáhlý rozhovor s umělcem.


Název publikace

Nápisy na hrobech. Městský hřbitov v Opavě v letech 1789–1804

Autoři

Pavel Šopák – Tereza Mihová

Místo vydání

Opava

Rok vydání

2015

Nakladatel

Slezská univerzita v Opavě

Počet stran

127

Anotace

Edice nápisů na hrobech opavského městského hřbitova, které si pořídil minorita Řehoř Pytlíček v letech 1789–1804 je příspěvkem k pochopení mentality opavské společnosti na přelomu dvou epoch: baroka a osvícenství.


Název publikace

Tereza Kabůrková, Hory a vody, zátiší a nebe

Autoři

Lukáš Bártl, Jan Freiberg, Katarína Uhlířová

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2015

Nakladatel

Tiskárna Helbich

Počet stran

82

Anotace

Tereza Kabůrková patří k předním osobnostem současné české fotografie. Její práce se vyznačují dokonalým technickým zpracováním, které ale nemusí být totožné s běžným chápáním dokonale čistého obrazu, je však přesným odrazem záměru autorky. Její subtilní, přitom velmi hluboký a přesný výtvarný projev, ji pasuje na jednoho z nejvýraznějších a nejuznávanějších domácích tvůrců. Motivy pro svoji práci nachází nejčastěji v prostých zátiších a ve svébytné percepci české krajiny. Tyto fotografie, vytvořené v posledních několika letech, prezentuje v předkládané autorské publikaci Hory a vody, zátiší a nebe.


Název publikace

Umělecké památky Kroměříže. Průvodce

Autoři

Marek Perůtka (ed.)

Místo vydání

Kroměříž

Rok vydání

2015

Nakladatel

město Kroměříž

Počet stran

176

Anotace

Průvodce Umělecké památky Kroměříže je složen ze tří částí. První z nich se věnuje původu jména obce a její heraldice. Následuje část zaměřená na urbanistický vývoj města od předlokační éry po počátek 21. století, na niž navazuje průvodcovská část. Ta obsahuje na dvě stovky hesel, rozdělených podle historicky a místopisně stanovených sekcí – městských čtvrtí. Opomenuta není architektura 19. a 20. století či památky zmizelé. Medailony doplňují fotografie a u významných objektů také půdorysy staveb s vyhodnocením stavebního vývoje. Poslední část knihy tvoří výběr z literatury, místní a jmenný rejstřík a mapy s odkazy na průvodcovská hesla.


Název publikace

Kniha výtvarných autogramů evropské moderny / The Book of Artistic Autographs of European Modernists

Autoři

Alena Kavčáková – Ivo Barteček

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

312

Anotace

Česko-anglická monografie je věnována zhodnocení souboru dvaceti šesti kreseb a malířských prací obsažených ve formátem nevelké „pamětní knize“, jejíž nejstarší výtvarné záznamy z přelomu 19. a 20. století jsou doprovozeny signaturami autorů, podpisy pařížského obchodníka uměním Ambroise Vollarda a otisky razítka s adresou jeho obchodu. Jedinečná knížka (soukromá sbírka v ČR) odkazuje „výtvarnými autogramy“ k umělcům, kteří svou tvorbou rozvíjenou především v Paříži, ale také ve Vídni, Aix-en-Provence nebo Výmaru, výrazně přispěli k vývoji evropského moderního umění.

Alena Kavčáková je autorkou dvaceti šesti kapitol a závěru. Přináší analýzy jednotlivých výtvarných záznamů, jejich uměleckohistorické zhodnocení v kontextu životního díla tvůrců i v kontextu vývojových tendencí moderního umění v Evropě od závěru 19. po sedmdesátá léta 20. století.

Ivo Barteček je autorem dvou kapitol věnovaných formální analýze celku pamětní knihy a úvaze o jejím zřizovateli a majitelích v kontextu výtvarných zájmů elit evropské společnosti.


Název publikace

The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750

Autoři

Antonín Kalous (ed.)

Místo vydání

Řím

Rok vydání

2015

Nakladatel

Viella

Počet stran

210

Anotace

Kniha mapuje principy konfesijní identity a konfliktů v Olomouci a roli jednotlivých protagonistů od středověku po konce baroka. Autor zpracoval kapitolu „The Divided City, 1520s–1600“


Název publikace

Neklidné století

Autoři

Pavel Šopák

Místo vydání

Opava

Rok vydání

2015

Nakladatel

Slezské zemské muzeum

Počet stran

767

Anotace

Závěrečný svazek „slezské tetralogie“, který mimo svazek „Neklidného století“ obsahuje díly „Paměť Slezska“, „Město – zámek – krajina“ a „Znamení vertikál“, postihuje problematiku kulturního (intelektuálního a uměleckého) vývoje, politických peripetií i každodennosti regionu českého Slezska ve 20. století. Ačkoliv v roce 1928 samosprávná Země slezská administrativně zanikla, region si uchoval četná specifika a zvláštnosti, které se promítly do historických peripetií po roce 1938 i po roce 1945. Katalog k výstavě Slezského zemského muzea, uskutečněné v roce 2015, je výsledkem spolupráce s řadou odborníků muzeí a galerií Moravskoslezského kraje a s pracovníky akademických pracovišť v České republice.

2014

Název publikace

Madona z Opočna, Andrea del Sarto. Příběh zapomenutého obrazu

Autoři

Petr Berger – Šárka Bergerová – Jana Zapletalová

Místo vydání

Ústí nad Orlicí

Rok vydání

2014

Nakladatel

Petr a Šárka Bergerovi

Počet stran

104

Anotace

Giorgio Vasari zmínil v životopise Andrey delSarta jeden obraz Madony s dítětem, který florentský malíř vytvořil pro svého přítele, obchodníka Giovanniho di Paulo. Obraz byl však dosud pokládán za ztracený. V roce 2013 se díky uměleckohistorickému bádání anovému průzkumu podařilo přinést nové argumenty, které pomohly Vasariho zmínku spojit s jedním dílem na zámku v Opočně v Čechách ze sbírky rodu Colloredo-Mannsfeld, které bylo dosud pokládáno za kopii.Katalog přináší jak interpretaci obrazu z Opočna, pojednává o autorských otázkách, dataci a osudech díla nebo historii jeho atribucí, tak se rovněž věnuje téměř třem desítkám kopií tohoto obrazu včetně slavné repliky z Ascott označované Madonna del Fries. Významnou místo v katalogu zaujímají texty restaurátorů Petra a Šárky Bergerových, kteří objasňují postup recentního restaurátorského zásahu a zvolené metody. Publikace je vybavena množství barevných fotografií.


Název publikace

Dita Pepe Self-portraits 1999–2014

Autoři

Lukáš Bártl – Dita Pepe

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2014

Nakladatel

Tiskárna Helbich / Galerie Valchařská

Počet stran

111

Anotace

Dita Pepe (1973) patří k hrstce českých fotografů, kteří pronikli nejen do povědomí domácího publika, ale dokázali zaujmout i v mezinárodním kontextu. Pozornost vzbudily především její neustále rozvíjené soubory inscenovaných autoportrétů, započaté v roce 1999 Autoportréty se ženami. Jen drobně pozměněný koncept pak autorka rozvedla v Autoportrétech s muži a konečně v Autoportrétech s rodinami. Publikace Dita Pepe Self-portraits 1999–2014, sestavená autorkou a kurátorem Lukášem Bártlem, předtsvuje výběr z těchto souborů pouze v chronologickém uspořádání a soustředí se tak spíše na osobnost samotné umělkyně a její proměny v uplynulých patnácti letech. Kniha je doplněna osobními vzpomínkami Dity Pepe a textem kurátora.


Název publikace

Paragone 2014: Soutěž o Cenu profesora Milana Tognera. Sborník příspěvků

Autoři

Petra Bolková – Adéla Hončová (Tomková) – Tomáš Kolich – Tomáš Koudela – Ivana Láníková – Jaroslava Moučková – Veronika Poláková – Pavla Savická – Kristýna Slouková – Daniela Sulíková – Vít Štech – Anna Šubrtová – Kristýna Vaňková – Eliška Varyšová – Tomá

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

189

Anotace

Elektronický sborník obsahuje příspěvky přednesené na studentské odborné konferenci Paragone 2014: Soutěž o Cenu profesora Milana Tognera, uskutečněné ve dnech 6. a 7. května 2014 na půdě Katedry dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Osmnáct mladých historiků a historiček umění, kteří pod dohledem odborné komise soutěžili o cenu profesora Milana Tognera, prezentovalo tematicky rozmanité příspěvky z oblasti malířství, architektury, fotografie, užitého umění, památkové péče, ale i teoretické studie zaměřené na rozbor antické a biblické ikonografie či filozofických a estetických soudů. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny podle původního programu soutěže tak, aby na sebe tematicky navazovaly, každý doprovází poznámkový aparát a obrazové přílohy.


Název publikace

Renesanční figurální sgrafita na průčelích moravských městských domů

Autoři

Pavel Waisser

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

236

Anotace

Kniha pojednává o renesančních fasádách s figurální výzdobou, přičemž primárně zpracovává figurální sgrafita na průčelích moravských měšťanských domů. Jde o objekty ve Znojmě, Třebíči (po dvou fasádách), Mikulově, Kroměříži, Jihlavě a Telči. Práce je první souhrnnou studií na dané téma. Zapojuje do badatelského obzoru evropské vazby (Itálie, Švýcarsko, střední a jižní Německo, Dolní Rakousko), přesto následně rekonstruuje lokální kontext každé fasády a analyzuje umělecké dílo jako médium vizuální komunikace.

http://arthist.cz/pdf/paragone_fin.pdf


Název publikace

Česká republika: moderní architektura

Autoři

Michal Kohout – Rostislav Švácha

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2014

Nakladatel

Zlatý řez

Počet stran

522

Anotace

Výsledek dlouholeté práce početného autorského týmu, mapující nejdůležitější stavby 20. století v Čechách. O těchto stavbách kniha přináší základní informace včetně jejich adresy, Rostislav Švácha pro ni napsal úvod o dějinách české moderní architektury mimo pražské centrum.


Název publikace

Sv. František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích

Autoři

Pavel Štěpánek (ed.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

208

Anotace

Kniha vznikla jako výsledek stejnojmenného mezinárodního sympozia (za účasti autorů z ČR, Slovenska, Španělska, Portugalska, Německa), konaného v rámci akce Historická Olomouc. Sledovala stopy španělského světce Sv. Františka Xaverského v českém, evropském i indickém kontextu a v rámci jezuitské kultury (např. absolventských prací olomoucké univerzity v 18. století.


Název publikace

Severní křídlo: k obnově jezuitské koleje v Kutné Hoře

Autoři

Jan Hájek – Rostislav Švácha (eds.)

Místo vydání

Kutná Hora

Rok vydání

2014

Nakladatel

GASK

Počet stran

78

Anotace

Kniha se věnuje rehabilitaci nejstaršího křídla kutnohorské jezuitské koleje od architekta Giovanniho Domenika Orsiho. Obnova této části budovy skončila v roce 2014, navrhl ji pražský ateliér M1, podle jehož projektu byla v Olomouci postavená nová budova přírodovědecké fakulty. Text Rostislava Šváchy nastiňuje vztahy mezi asketickou jezuitskou architekturou a moderním architektonickým minimalismem. Kniha obsahuje překlad smlouvy jezuitů s architektem Orsim, pořízený Mgr. Lucií Valdhansovou.


Název publikace

Relacionesartísticasentre la República Checa y México (Ensayosselectos)

Autoři

Pavel Štěpánek

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

309

Anotace

Kniha, psaná španělsky, je výběrem z hlavních studií autora publikovaných v různé době a v různých zemích (Mexiko, ČR, Francie a Španělsko) a časopisech, mnohdy nedostupných, a to v době od r. 1971 až do současnosti. Spojujícím námětem všech studií jsou česko-mexické vazby na poli výtvarného umění od 16. do 20. století, zejména v ikonografii. Je stopována umělecká torba českých jezuitů, návštěvy mexických umělců v ČR a čs. v Mexiku v průběhu uvedené doby.


Název publikace

Andrea del Sarto’s Madonna at Opočno

Autoři

Jana Zapletalová

Rok vydání

2014

Počet stran

510–517

článek v periodiku: The Burlington Magazine, August 2014, č. 1337, sv. 156

2013

Název publikace

Město v baroku, baroko ve městě

Autoři

Ladislav Daniel, Filip Hradil (eds.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2013

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

224

Anotace

Tato obrazová publikace obsahuje devatenáct samostatných příspěvků dotýkajících se nejrůznějších témat od architektury přes výtvarné umění až po církevní dějiny – vše spojeno jedním časovým určením: obdobím baroka. Autory jednotlivých příspěvků jsou přední osobnosti dané odborné specializace a každá kapitola je doplněna dokreslujícím obrazovým materiálem. Publikace je určena pro odborníky i širokou veřejnost se zájmem o historii a dějiny umění.


Název publikace

Artemisia Gentileschi. David rozjímající nad Goliášovou hlavou. Restaurování 2011–2012

Autoři

Marie Dočekalová – Petr Mařík – Jana Zapletalová | Miroslav Kindl – Jana Zapletalová (eds.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2013

Nakladatel

Muzeum umění Olomouc

Počet stran

59

Anotace

Obrazová sbírka olomouckých arcibiskupů přechovávaná na zámku v Kroměříži patří k nejvýznamnějším obrazovým sbírkám v České republice; přední místo zastává i v širším evropském kontextu. Ve sbírce se nachází vedle řady významných obrazů rovněž obraz David rozjímající nad Goliášovou hlavou, který byl do roku 2011 umístěn ve špatně viditelném nejvyšším patře panelové galerie kroměřížského zámku a pokládán za kopii neznámého malíře podle obrazu OraziaGentileschiho z římské Galleria Spada. Není to však kopie zcela obyčejná. Starý inventář sbírky z roku 1691 obraz dokumentuje jako dílo z ruky Oraziovy dcery ArtemisieGentileschi, která toto téma zpracovávala pod vlivem otcovy slavné kompozice vícekrát. Nové připsání potvrdilo rovněž recentní restaurování, které odhalilo pentimentia množství autorských změn. Obrazově bohatě vybavený katalog přináší jak uměleckohistorickou studii o obraze, tak rovněž texty o průběhu recentního restaurátorského zásahu.


Název publikace

Artemisia Gentileschi: A New Attributed Painting

Autoři

Jana Zapletalová

Rok vydání

2013

Počet stran

251–258

článek v periodiku: Arte Cristiana CI, sv. 877

2012

Název publikace

Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012

Autoři

Rostislav Švácha (ed), Martin Horáček, Marcela Horáčková, Jiří Křížek, Martina Mertová, Martin Strakoš, Markéta Svobodová a Robert Šrek

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2012

Nakladatel

Prostor

Počet stran

328

Anotace

Kniha se zabývá architekturou, která od 16. do 21. století sloužila a slouží sportovním a tělovýchovným aktivitám v českých zemích. Představuje první dílo tohoto druhu z rukou českých historiků architektury. Dívá se na sport jako na důležitou lidskou aktivitu, jejíž obsah se v průběhu dějin měnil. Z výcviku a zábavy aristokracie se v moderní době sport vyvinul ve formu boje za národní emancipaci a za občanské svobody, v masovou podívanou, v nástroj státní reprezentace, v prostředek kontroly nad volným časem obyvatel i ve formu jejich nejprivátnější relaxace. Všem těmto funkcím sportu dovedla dobře posloužit i architektura. Měnila se s vývojem sportu a dávala jeho aktivitám tvář podle svých vlastních technických a stylových proměn. Mezi 60 vynikajícími stavbami pro sport a tělovýchovu nalezne čtenář míčovny, jízdárny, plovárny, střelnice a loděnice, tělocvičny Sokolů a turnerů, rozhledny a turistické chaty, stadiony, golfová hřiště, cyklostezky i fitcentra.

2011

Název publikace

Karlovy Vary. Architektura v letech 1780–1850

Autoři

Robert Šrek

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

270

Anotace

Publikace se věnuje architektuře, která od renesance až do doby průmyslového věku sloužila v Evropě a v našich zemích lázeňskému provozu. Do tohoto kontextu je pak vsazen příběh Karlových Varů, jež vždy patřily k nejlepším lázním široko daleko. Důležitou úlohu pro rozvoj Karlových Varů první poloviny 19. století sehrál lékař David Becher. Pacientům předepsal nový typ léčby: pitnou kúru a procházky. Ve městě se začaly budovat kolonády, jež korzující hosty chránily před špatným počasím, a také vycházkové cesty do okolí. Pro léta 1780 až 1850 se právě tato zástavba a krajinářské úpravy staly charakteristickými. Čtenář ovšem v textu může najít řadu dalších informací týkajících se například měšťanských domů, silnic, mostů či kvalitních místních projektantů.


Název publikace

Grotta v české a moravské architektuře 17. a 18. století

Autoři

Nina Michlovská

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

316

Anotace

 Kniha představuje významné grottové objekty, které vznikly v českém a moravském prostředí v časovém rozmezí od konce 16.století až do poloviny 18.století, kdy zde nastal pozvolný ústup grottového umění. Těžiště knihy spočívá v katalogu grottových objektů zbudovaných na území Čech a Moravy ve vytyčeném časovém období.


Název publikace

Simone Gionima 1655–1731

Autoři

Jana Zapletalová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

176

Anotace

Kniha prezentuje životní osudy a dílo několika umělecky činných členů rodiny Gionimů: především Simona Gionimy, ale rovněž jeho téměř zcela zapomenutého otce Francesca, a syny Jana Gionimu a Antonia Gionimu, slavného italského malíře. Gionimové působili na území několika dnešních evropských států: Albánie, Itálie, Slovinska, Rakouska a České republiky. V Itálii pobývali především v Benátkách, Padově a Bologni. Kniha obsahuje katalog jednotlivých malířů a další aparáty.


Název publikace

Sgrafita zámku v Litomyšli

Autoři

Pavel Waisser a kol.

Místo vydání

Pardubice

Rok vydání

2011

Nakladatel

NPÚ Pardubice

Počet stran

112

Anotace

Publikace se opírá o interdisciplinární a multidisciplinární výzkum v oblasti památkové péče. Na základě systematické dokumentace, průzkumu a monitoringu fasád litomyšlského zámku ve spojení s umělecko-historickými metodami je komplexně pojednána sgrafitová výzdoba zámku v Litomyšli v proměnách času. Nechybí rovněž kapitoly věnované technologii sgrafitových omítek, stavebnímu rozboru a různým kulturně-historickým aspektům ("příběhy fasád"). Hlavním účelem výzkumu bylo shromáždění poznatků pro projekty památkové obnovy v blízké budoucnosti.


Název publikace

Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku do roku 1970

Autoři

Pavel Šopák

Místo vydání

Opava

Rok vydání

2011

Nakladatel

Slezská univerzita

Počet stran

463

Anotace

Rozsáhlé pojednání s názvem Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku poučenému čtenáři poskytuje obraz výtvarné kultury v regionu českého Slezska a Ostravska a pokouší se zevrubně z různých aspektů odpovědět na otázku, čím bylo výtvarné umění pro společnost Rakouského Slezska, první československé republiky i socialistického Československa přibližně do roku 1970. Kniha přináší řadu důkazů o nesamozřejmosti kladení si otázky po smyslu existence výtvarného díla v moderní společnosti, v níž se dílo ocitá tváří v tvář různým výzvám a očekáváním – ekonomickým, politickým i nacionálním. Knihu lze číst i jako obranu duchovních hodnot vůči materiálně založené společnosti, zrelativizování smyslu múzické a intelektuální aktivity a tvůrčího přístupu k umění i životu samému; jako svého druhu obhajobu uměleckého díla, jeho statusu vůči konkurenčním hodnotám a relativizujícím kritériím, jež přináší zejména naše současnost.


Název publikace

Palma il Giovane: Sansone e Dalila

Autoři

Jana Zapletalová

Rok vydání

2011

Počet stran

303–311

článek v periodiku: Arte Cristiana XCIX, sv. 865


Název publikace

Francesco Gionima, Guido Cagnacci e le quattro lettere perdute

Autoři

Jana Zapletalová

Rok vydání

2011

Počet stran

575–591

článek v periodiku: Studi Veneziani LXIII


Název publikace

Ad Andrea Lanzani: Gemälde für die Wiener Trinitarier

Autoři

Jana Zapletalová

Rok vydání

2011

Počet stran

399–403

článek v periodiku: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 2011, č. 3/4

2010

Název publikace

Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba

Autoři

Pavol Černý

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2010

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

216

Anotace

V zasvěcené analýze iluminátorské výzdoby Pařížského fragmentu kroniky tzv. Dalimila navazuje autor kriticky na starší poznatky objevitele rukopisu F. Avrila, jakož i našich badatelů, kteří přispěli k objasnění lingvistických a historických okolností vzniku kodexu. Autor výstižně rozpoznává tradiční i netradiční významotvorné aspekty iluminační výzdoby ve vztahu k domácí historické tematice textu kroniky.


Název publikace

Malířství 17. století na Moravě

Autoři

Milan Togner

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2010

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

192

Anotace

Další publikace z ediční řady Memoria artis je primárně věnována vývoji malířské tvorby na historickém území Moravy, jen okrajově si všímá situace ve Slezsku. Popis vývoje malby během 'neklidného' a 'krátkého' 17. století naráží na řadu problémů, z nichž nejvýraznějším je značná ztráta autentického materiálu, obraz skutečného stavu je tedy složen z fragmentů. Přesto můžeme 17. století bez nadsázky označit jako zlatý věk malby – malířského umění. je to doba prosazení nového slohu, baroka, které dosud netušeným způsobem rozšířilo a prohloubilo výrazové schopnosti umělecké tvorby.


Název publikace

Josef Vydra (1884-1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století

Autoři

Alena Kavčáková, Hana Myslivečková (eds.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2010

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

240

Anotace

Do obsahové stránky a členění knihy se částečně promítá návaznost na sympózium Pedagog a umění, uspořádané k poctě Vydrovy osobnosti v listopadu 2009 v Uměleckém centru UP v Olomouci (spoluprací Katedry výt. výchovy PF a Kat. dějin umění FF UP). První ze tří částí publ. přináší nejen biografii J. Vydry, nástin a zhodnocení jeho profesní kariéry, ale i nejobsáhlejší a nejpřesnější soupis jeho bibliografie. Druhá část publikace sleduje především historii výtvarného oboru na UP a kontinuitu jeho vývoje.


Název publikace

Mezi Římem a střední Moravou. Barokní Skicář Dionýsia Strausse (1660–1720)

Autoři

Milan Togner, Jana Zapletalová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2010

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

171

Anotace

Pozoruhodné album kreseb, grafických listů a rukopisných textů, tradičně označované jako Marat Icones a uložené v knihovním fondu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, přitahuje pozornost badatelů již více než sto let. Zvláště zvýšený zájem posledních let vyústil do přítomného vydání alba Marat Icones v plné šíři, s detailním souborem nejen textové části, ale s vyhodnocením všech kreseb a grafických listů, které album obsahuje.


Název publikace

SIAL

Autoři

Miroslav Masák, Rostislav Švácha, Pavel Zatloukal, Jakub Potůček

Místo vydání

Řevnice

Rok vydání

2010

Nakladatel

Arbor vitae

Počet stran

284

Anotace

Sdružení inženýrů a architektů v Liberci (SIAL) se zapsalo do dějin české architektury 20. století kapitolou stejně významnou jako tvorba Jana Kotěry nebo práce českých kubistů a funkcionalistů. V létě roku 1968 je založil autor slavné věže na Ještědu Karel Hubáček spolu s Miroslavem Masákem a Otakarem Binarem. Brzy poté se k němu připojili nejnadanější absolventi pražských architektonických škol seskupení do Školky SIAL. Vzdor těžkým politickým podmínkám se SIAL dokázal prosadit doma i na západní architektonické scéně. Prestižní zahraniční časopisy mu věnovaly více pozornosti než jakémukoli jinému projevu moderní české architektury. Tato kniha se poprvé pokouší uchopit tvorbu libereckého sdružení v plné šíři. Její 24 členný autorský tým se při své práci opřel o archivní dokumenty i o zprávy v dobovém tisku. Po syntetizujících kapitolách o produkci SIALu v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech následují rozbory pětadvaceti nejdůležitějších projektů a staveb a medailony patnácti nejpřednějších architektů SIALu, vše provázené téměř pěti stovkami reprodukcí.


Název publikace

Rupert Kytka

Autoři

Lukáš Bártl

Místo vydání

Řevnice

Rok vydání

2010

Nakladatel

Arbor vitae

Počet stran

84

Anotace

Dosud málo známý a nezaslouženě zapomenutý výtvarný fotograf Rupert Kytka (1910–1993) patří do generace umělců spjatých s meziválečným amatérským hnutím. Nejvýznamnější práce ovšem vytvořil až v šedesátých letech jako zakládající člen olomoucké skupiny DOFO, prvního poválečného československého fotografického sdružení (vzniklo roku 1959), k jejímuž věhlasu přispěli později například Ivo Přeček a Vilém Reichmann. Z této doby vynikají zejména Kytkovy snímky v duchu poezie všedního dne (se styčnými plochami s tradicí surrealismu a imaginativního umění) a fotografie blížící se svým výrazem umění op-artu či informelu (mj. skleněné struktury). K jeho vrcholným snímkům patří zátiší v exteriéru i interiéru, často citlivě zobrazující odhozené a různě destruované předměty. Fotografickou dráhu pak Rupert Kytka zakončil výjimečným souborem Dobrá země (1969–1979), kdy zejména v detailech opět prokázal schopnost mistrovsky rytmizovat námět. Zhodnotil tak zároveň celoživotní zájem o fotografii horské krajiny. Reprezentativní výběr (téměř padesát kvalitních reprodukcí) z Kytkova neokázalého, ale dnes již klasického díla je uveden průkopnickou studií Lukáše Bártla a uzavřen soupisem výstav umělce.


Název publikace

Josef Vinecký (1882-1949)

Autoři

Alena Kavčáková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2010

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

360

Anotace

Publikace je věnována rekonstrukci biografie, komplexní dokumentaci a uměleckohistorickému zhodnocení díla avantgardního umělce české národnosti, jehož tvorba se rozvíjela v letech 1900-1937 v Německu a pak v bývalém Československu, kam se umělec musel vrátit pod tlakem předválečných společenskopolitických událostí. Je věnována dílu, které bylo neseno vnitřní vývojovou logikou a přispělo k vývoji evropského avantgardního sochařství, designu a výtvarné pedagogiky první poloviny 20. století.

2009

2008

Název publikace

Čechy a Španělsko ve středověku

Autoři

Pavel Štěpánek

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2008

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

308

Anotace

Monografie pojednává o česko-španělských historických, kulturních a náboženských vztazích ve středověku. První stať pojednává o španělském židovském kupci Ibrahímu ibn Jakubovi, od něhož se dochoval nejstarší popis Prahy. Zabývá se zde politickými a kulturními aspekty jeho cesty. Druhá kapitola je věnována Orosii, málo známé světici z rodu Přemyslovců, provdané do Španělska. Z celkového rámce se pak vymyká poslední kapitola: Tři ukázky španělské středověké malby v NG v Praze.


Název publikace

Andrea Lanzani (1641–1712)

Autoři

Jana Zapletalová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2008

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

256

Anotace

První publikace z nové ediční řady Katedry dějin umění FF UP Memoria artis podává podrobný přehled díla italského malíře Andrey Lanzaniho. Lanzani vzbuzoval v minulosti velký zájem mezi historiky a odbornou veřejností svým uměleckým projevem i životními osudy. Stal se jednou z nejvýraznějších osobností posledních desetiletí 17. století v okruhu milánských malířů, je řazen k hlavním představitelům pozdního baroka v Lombardii.


Název publikace

Barokní malířství v Olomouci

Autoři

Milan Togner

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2008

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

184

Anotace

Monografie je prvním souborným zpracováním dějin olomouckého barokního malířství. Práce je členěna do 9 kapitol zahrnujících jak svobodné malíře ve službách olomouckých biskupů, tak i malíře olomouckého malířského cechu. Významná pozornost je věnována i baroknímu sběratelství v Olomouci a zdejší barokní grafické produkci. Důraz je položen na zakladatelskou osobnost Martina Lublinského.


Název publikace

Řeč vláken

Autoři

Pavel Šopák

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2008

Nakladatel

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Počet stran

104

Anotace

Publikace přináší nový pohled na počátky tvorby Moravské gobelínové manufaktury, v němž se odráží doba, trendy a kulturní styky počátku 20. století. Jména architektů a výtvarníků, kteří s MGM spolupracovali, jako například Jan Kotěra, Dušan Jurkovič či Hanuš Schweiger, napovídají, že zde nejde pouze o historii ojedinělé gobelínky, ale že se jedná o obohacující příspěvek ke kapitolám o českém textilním umění v letech 1898—1938.

2005

Název publikace

Josef Winterhalder st.

Autoři

Martin Pavlíček

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2005

Nakladatel

Barrister & Principal

Počet stran

221

Anotace

Josef Winterhalder st. (1702–1769) patří k nejvýznamnějším osobnostem barokního sochařství na Moravě. Jeho sochařské a kreslířské dílo se vyznačuje nebývalou pestrostí forem a vysokou kvalitou, v sochařově tvorbě se mísí progresivní neoklasicistní tendence s krajně expresivním kubizujícím stylem, který představoval druhou významnou linii pozdně barokního sochařství ve střední Evropě. Hraniční postavení Winterhalderova díla podtrhuje i rozdílná myšlenková orientace objednavatelů jeho děl, když pracoval zároveň pro konzervativní i liberální objednavatele z řad církevních řádů. Jak vážně a zodpovědně prožíval práci na každém uměleckém díle, dokazuje i množství mimořádně kvalitních kreseb. Winterhalder byl typem univerzálního umělce, neboť se vedle sochařských prací věnoval také malbě a v některých případech byl inventorem originálních ikonografických koncepcí svých děl. Nesporný byl i jeho význam coby učitele několika sochařů a malířů poslední barokní generace. Kniha je určena jak historikům umění, tak širší veřejnosti se zájmem o období baroka a křesťanskou ikonografii.

2004

Název publikace

Česká architektura a její přísnost

Autoři

Rostislav Švácha

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2004

Nakladatel

Prostor

Počet stran

304

Anotace

Netradičně koncipovaná kniha je pokusem o vysvětlení, co je a jaká je soudobá česká architektura a snahou o nalezení převládající vývojové tendence oboru. Autorův přístup vychází z přesvědčení, že během 20. století byla česká architektura zásadně ovlivněna ideovým konstruktem, který autor nazývá českou přísností, fenoménem, který soudobou architekturu nejzřetelněji definuje. Úvodní kapitola knihy se zabývá vznikem a formováním fenoménu přísnosti a jeho působením. Druhá kapitola se věnuje vývoji oboru a zásadním změnám, ke kterým došlo po roce 1989. Jádrem knihy jsou pak populárně koncipované komentáře k 50 vybraným a chronologicky řazeným stavbám našich (a v několika případech i zahraničních) autorů na území ČR realizovaných po roce 1989. Stavby byly vybrány nejen na základě architektonických kvalit, ale také podle jejich významu kulturního a politického. Vzhledem k záměru autora i vydavatele o popularizaci architektury jako nedílné součásti života společnosti jsou komentáře postaveny také na vyjádření autorů objektů, jejich kritiků i na názorech uživatelů a investorů. Poslední kapitolou knihy je stručná faktografie. Faktu, že byl tento retrospektivní titul vydán souběžně v angličtině, a to při příležitosti vstupu České republiky do EU, bylo podřízeno také grafické řešení publikace. Kniha se tak stává nejen netradičním dokumentem vývoje oboru, ale i pro laické čtenáře srozumitelně podaným přehledem kvalitní soudobé české architektonické tvorby.


Název publikace

Antonín Martin Lublinský 1636–1690

Autoři

Milan Togner

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2004

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

326

Anotace

Osobnost olomouckého malíře Antonína Martina Lublinského je dnes již definitivně spojena s počátky barokní výtvarné kultury na Moravě. Tato práce je pokusem o rekonstrukci životního příběhu umělce. V připojeném katalogu je snaha o podchycení celého dnes známého díla Lublinského ve všech jeho projevech.


Název publikace

Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa

Autoři

Pavol Černý

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2004

Nakladatel

Academia

Počet stran

378

Anotace

Publikace zkoumá dva iluminované rukopisy z 11. století, které patří v českých sbírkách k nejcennějším. Zjišťuje jejich původ v Bavorsku, odkud se krátce po svém vzniku dostaly do přemyslovských Čech. Toto syntetické mezioborové dílo věnuje pozornost nejen uměnovědné problematice, ale i mnoha dalším otázkám, k jejichž zodpovězení bylo nutno uplatnit i metody textové kritiky, liturgie, paleografie, kodikologie, numismatiky či vexikologie. Představuje první monografii věnovanou zmíněným rukopisům.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)