Zahraničí

Studium v zahraničí

 

Jedním z cílů katedry je dlouhodobá a intenzivní podpora studia v zahraničí, které přispívá nejen k odbornému růstu a rozhledu studentů, ale často se stává i jedním ze zásadních zážitků formujících osobnost každého studenta. V rámci studia na katedře dějin umění FF UP je možné absolvovat studijní nebo praktickou stáž v zahraniční, a to v celé řadě studijních programů: 
Erasmus+
Merillův program
CEEPUS
AIA - vládní stipendium
Fulbright

Všechny praktické informace k přihlášení ke studiu v zahraniční naleznete na stránkách Zahraničního oddělní UP.

Do vyhlášených výběrových řízení programu Erasmus+ (či SEMP) se lze přihlásit prostřednictvím IS STAG: Moje studium/ECTS výjezdy/Nabídka výjezdů/Podat přihlášku

Návod, jak postupovat, naleznete zde.

 

V současné době katedra dějin umění FF UP nabízí svým studentům možnost absolvovat zahraniční studijní stáž v rámci programu Erasmus+ (či SEMP) na těchto univerzitách:

 • Bologna (Università di Bologna)
 • Bratislava (Univerzita Komenského)
 • Drážďany (Technische Universität Dresden)
 • Gent (Universiteit Gent)
 • Krakow (Uniwersytet Jagielloński)   
 • Ljubljana (University of Ljubljana)
 • Lugano (SUPSI), smlouva SEMP
 • Milano (Università degli Studi di Milano)
 • Parma (Università degli Studi di Parma)
 • Porto (Universidade do Porto)
 • Řím (Sapienza Università di Roma)
 • Salcburk (Paris Lodron Universität Salzburg)
 • Sevilla (Universidad de Sevilla)
 • Trnava (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Vratislav (Uniwersytet Wrocławski)

Více informací:  https://www.ff.upol.cz/nc/zprava/clanek/erasmus-vyberove-rizeni-na-studijni-pobyty-na-ar-202324/ 

V rámci programu Erasmus+ je možné absolvovat také praktické stáže a to pro studenty nebo čerstvé absolventy, více informací zde:
https://iro.upol.cz/erasmus/staze/

a zde:
Manuál pro účastníky praktických stáží

Univerzita Palackého i Filozofická fakulta UP nabízí řadu dalších možností studia v zahraničí formou Stipendijních programů -  informace o nich jsou průběžně aktualizovány na stránkách Zahraničního oddělení UP (pod záložkou další programy) nebo Zahraničních vztahů FF UP.

 

Přednášky zahraničních hostů

Simona Pannuzi (ISCR Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Roma)

16. 10. – 20. 10. 2019, přednáška Il Sepolcreto della via Ostiense a Roma: le prime osservazioni tecniche e conservative delle pitture murali [Pohřebiště Sepolcreto na via Ostiense: počáteční zjištění technik a konzervování nástěnných maleb]

 

Marina Marcelli (Sovrintendenza di Roma Capitale)

16. 10. – 20. 10. 2019, přednáška Il Sepolcreto della via Ostiense a Roma: le prime osservazioni tecniche e conservative delle pitture murali [Pohřebiště Sepolcreto na via Ostiense: počáteční zjištění technik a konzervování nástěnných maleb]

 

Zofia Kiss-Szemán (Bratislava, Galéria města Bratislavy)
28. 11. 2018, přednáška: Fenomén „košické moderny“ a slovenské meziválečné umění (ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc)

Monika Rydiger (Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury)
25. 10. 2018, přednáška: Město, prostor, dynamika a polská avantgarda (ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc)

Steffen Eigl (Berlin)
15. 11. 2018, přednáška: Berlín jako kulturní centrum středoevropských avantgard (ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc)

György Várkonyi (University of Pécs, Institute of Fine Arts)
4. 10. 2018, přednáška: Petar Dobrović, maďarská a srbská avantgarda)

Beata Gawronska (Krakow, Muzeum Narodowe)
4. 10. 2018, přednáška o polské abstrakci

prof. Mauro Torre (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie)
14. 3. 2018, přednáška: Diagnostika pro studium kulturního dědictví. Výběr z příkladových studií.

prof. Simona Panuzzi (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie)
14. 3. 2018, přednáška: Umělecko-historická studie, restaurování a diagnostika: Fresky na hradě Julia II v Ostia Antica

prof. Camilla S. Fiore (Hertziana, Řím, Itálie)
8. 11. 2017, přednáška: Přírodní a historická krajina 17. století v Laziu

prof. Matthew Rampley (University of Birmingham, Birmingham, UK)
2. 10. 2017, přednáška: Eitelberger beyond Vienna: A Habsburg Emissary

prof. Pedro Luengo (Universidad de Sevilla, Sevilla, Španělsko)
27. 2. 2017, přednáška: Karel Slavíček and Ignatius Sichelbart

prof. Simona Panuzzi (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 3. – 9. 10. 2016)
5. 10. 2016, přednáška: Od starověku k renesanci: polychromie a zlacení v sochařství. Identifikace, restaurování a konzervování

prof. Francesco Buranelli (Papežská komise pro kulturní dědictví církve, Vatikán, hostem 8. – 10. 5. 2016)
9. 5. 2016, přednáška: Vatikánská muzea: brána Svatého stolce otevřená světu. Hodnota a význam muzea v globalizované společnosti (I Musei Vaticani: una porta della Santa Sede aperta sul mondo. Valore e significato del Museo nella società globalizzata)

Mgr. Katarína Beňová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko)
13. 4. 2016, přednáška: Šlachtický interiér biedermeiera na príklade kresebných albumov

prof. Antonio Iacobini (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 4. – 8. 4. 2016)
6. 4. 2016, přednáška: Umění a pouť v byzantské Sýrii: svatyně sv. Simeona Stylity v Qualat Siman

prof. Anna Maria D’Achile (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 4. – 8. 4. 2016)
4. 4. 2016, přednáška: Konstantinův oblouk a zrození středověkého uměleckého vyjadřování

prof. Matthew Rampley, BA PhD (Department of Art History, Curating and Visual Studies, University of Birmingham, Velká Británie, hostem 16. – 18. 9. 2015)
16. 9. 2015, přednáška: A New Dialogue? Art History and the Science of Evolution

prof. Gloria Tranquilli (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 4. – 7. 6. 2015)
5. 6. 2015, přednáška: Restaurování polyptychu sv. Sabiny od Antonia Vivariniho v kostele sv. Zachariáše v Benátkách

dott. Fabio Scirea (Università degli Studi di Milano, Itálie)
7. 5. 2015, přednáška: The Space of Narrative. Romanesque Painting in northern Italy (11th-12th Centuries)

prof. Claudio Zambianchi (Sapienza Università di Roma, Itálie)
6. 5. 2015, přednáška: Italian Art 1945–1971 ca.: A survey

dott. Fabio Scirea (Università degli Studi di Milano, Itálie)
5. 5. 2015, přednáška: Focusing on Romanesque in Northern Italy: an historiographical

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 9. – 12. 3. 2015)
11. 3. 2015, přednáška: Řím XIII. století II

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 9. – 12. 3. 2015)
9. 3. 2015, přednáška: Řím XIII. století I

prof. Roberto Nicolai (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 9. – 11. 3. 2015)
9. 3. 2015, přednáška: Orfeus od Vergilia k Tizianovi

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD. (Katedra dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko)
25. 2. 2015, přednáška: Interpretace architektury. Podněty teoretických textů amerického architekta Petera Eisenmana

prof. Marinella Pigozzi (Università degli Studi di Bologna, Itálie)
22. 10. 2014, přednáška: Groteskno a smích v renesanci

Arch. Bruno Mazzone (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 13. – 18. 4. 2014),
16. 4. 2014, přednáška: ISCR v Římě a záchrana uměleckého dědictví: Domus aurea a stabilizace věže v Pise

prof. Mauro Torre (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 13. – 18. 4. 2014)
15. 4. 2014, přednáška: Fyzikální výzkumy a jejich využití při analýze a konzervování uměleckých děl

prof. Marco Bartolini (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 13. – 18. 4. 2014)
14. 4. 2014, přednáška: Úloha biologie při konzervování děl kulturního dědictví

Dr. Marius Winzeler (Direktor der Städtischen Museen Zitta, Německo)
9. 4. 2014, přednáška: Inscenování dějin v muzeu – putování na hranici mezi zaklínáním a znovuobjevením minulosti. Otázky a tendence prezentace historických památek na konkrétních příkladech

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 2. – 7. 3. 2014)
6. 3. 2014, přednáška: Cisterciácký řád – dějiny hospodářství a architektura

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 2. – 7. 3. 2014)
5. 3. 2014, přednáška: Fridrich II., protagonista italského umění XIII. století

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem katedry 2. – 7. 3. 2014)
3. 3. 2014, přednáška: Langobardi a kořeny Evropy

 

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)