Collections in Early Modern Era — international workshop on spaces for collections, collecting and collectors

Neděle 1. květen 2022, 17:00

The Department of Art History, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc in collaboration with Leiden University, Humboldt-Universität zu Berlin and University of Trnava cordially invites you to an international workshop to be held on 13-17 June 2022 in Olomouc. The theme is Collecting in Early modern era. The history of collecting is one of the most interesting fields of art history, offering opportunities for interdisciplinary research. Research on the origins and development of art collections, on how works were acquired through agents and presented to the public, and, last but not least, on the collector integrates many disciplines. In addition to art history, these include history, sociology, psychology, the history of art market and diplomatic relations. The study of the provenance of works of art is nowadays a much sought-after discipline not only in the field of scientific research but also in the contemporary art market. More informations here.

Contact person: Eliška Zlatohlávková eliska.zlatohlavkova@upol.cz 

Registration for the workshop (on-line)

Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s Univerzitou v Leidenu, Humboldtovou univerzitou v Berlíně a Univerzitou v Trnavě vás srdečně zve na mezinárodní workshop konaný ve dnech 13.–17. června 2022 v Olomouci. Tématem workshopu je sběratelství v raném novověku.  

Dějiny sběratelství jsou jednou z nejzajímavějších oblastí dějin umění a nabízí možnosti interdisciplinárního výzkumu. Bádání o vzniku a vývoji uměleckých sbírek, o způsobu získávání uměleckých děl a v neposlední řadě o sběratelích a jejich sbírkách v sobě integruje mnoho odborných disciplín. Kromě dějin umění k nim patří např. historie, sociologie, psychologie, dějiny trhu s uměním a dějiny diplomatických vztahů. Studium provenience uměleckých děl je dnes velmi vyhledávanou disciplínou nejen v oblasti vědeckého výzkumu, ale také na trhu s uměním. 

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)