Katedra dějin umění uspořádala mezinárodní workshop o sbírkách v raném novověku

Foto: Adam Mráček
Středa 29. červen 2022, 12:20 – Text: Milada Křížková Hronová

Vznik a vývoj uměleckých sbírek, způsob získávání uměleckých děl i sběratelé a jejich sbírky. To jsou témata, jimž se v Auditoriu Maximu v Uměleckém centru UP věnovali přední odborníci evropských univerzit a výzkumných institucí, také zástupci škol a výzkumných institucí Spojených států amerických. 

Pětidenní mezinárodní workshop s názvem Sbírky v raném novověku/Collections on early modern era uspořádala v UC UP katedra dějin umění Filozofické fakulty UP ve spolupráci s Univerzitou v Leidenu, Humboldtovou univerzitou v Berlíně a Univerzitou v Trnavě.

„Bádání o vzniku a vývoji uměleckých sbírek, o způsobu získávání uměleckých děl a v neposlední řadě o sběratelích a jejich sbírkách v sobě integruje mnoho odborných disciplín. Kromě dějin umění k nim patří i historie, sociologie, psychologie, dějiny trhu s uměním i dějiny diplomatických vztahů,“ uvedla za organizátory workshopu Eliška Zlatohlávková z katedry dějin umění FF UP. Zdůraznila, že dějiny sběratelství jsou jednou z nejzajímavějších oblastí dějin umění a že nabízejí řadu možností interdisciplinárního výzkumu. Studium provenience uměleckých děl je podle Elišky Zlatohlávkové velmi vyhledávanou disciplínou nejen v oblasti vědeckého výzkumu, ale i na trhu s uměním.  

Workshopu, který katedra dějin umění FF UP uspořádala vůbec poprvé, se zúčastnili přední odborníci z Humboldtovy univerzity v Berlíně, Univerzity v Leidenu, Ludwig Maxmilian University v Mnichově, TU Dresden, University of Lille, Lithuanian Culture Research Institute či University of Ljubljana. První tři dny workshopu nabídly řadu přednášek, jež byly zařazeny do pěti sekcí. První se věnovala fenoménu kunstkomory, druhá portrétním galeriím, třetí síti uměleckých agentů a uměleckému obchodu, čtvrtá postavám sběratelů a pátá osudům raně novověkých sbírek. Zbylé dva dny pak patřily odborným exkurze v Kroměříži a v Olomouci. Workshop byl financován z BIP projektu Erasmus+.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)