Uměleckohistorická olympiáda pro studenty středních škol

Neděle 17. říjen 2021, 18:13

Katedra dějin umění pořádá v pátek 22. října 2021 Uměleckohistorickou olympiádu pro studenty středních škol. Testy i odměny jsou již připraveny! Více informací obdrželi jednotliví koordinátoři ze středních škol. Zájemci o účast v dalším ročníku naleznou více včetně kontaktu v příslušné záložce na webu katedry. Těšíme se na vás!

Zpět